Engleză


Pre-schoolers 1 (vârstă 2-3 ani)

Studiile ştiinţifice dovedesc că niciodată nu e prea devreme să expui un copil la o limbă străină. Astfel, prin metode specifice acestei vârste, în general bazate pe asocierea unor noţiuni de bază cu reacţii motrice sau mimice, copilul tău va fi expus pentru prima dată la limba engleză, într-un mod distractiv si amuzant. Împreună cu simpaticele personaje Disney din materialele atractive pe care le folosim, prin muzică, joc si tot felul de activităţi educative, copilul tău va fi capabil să reacţioneze, la finalul modulului nostru, la anumite comenzi de bază si să reproducă anumite cuvinte si expresii uzuale în engleză. O sesiune durează 40 de minute si se va desfăşura împreună cu mămicile sau tăticii, fiind astfel o bună ocazie de a petrece un timp de calitate, dar si foarte distractiv.


Pre-schoolers 2  (vârstă 4-5 ani)

În această grupă de vârstă, copiii probabil au fost expuşi sporadic la limba engleză, prin intermediul grădiniţelor. Punem accentul pe familiarizarea cu aceasta limbă, pe capacitatea copilului de a socializa într-un mediu restrâns. Împreună cu mult-înndrăgitele personaje Disney din materialele care reprezintă suportul nostru de curs, îl vom incuraja pe copilul tău sa înceapă să folosească cuvintele de bază învăţate deja la grădiniţă. Folosim multe jocuri specifice vârstei, cântece, activităţi creative si copilul tău va avea, astfel, şansa să se împrietenească cu această limbă.


Starters (vârstă 6-8 ani)

Această categorie de vârstă cuprinde şcolari din clasele 0, I si a-II-a.  Atât cei care au avut  un contact mai mare cu limba engleză, în cadrul grădiniţei/şcolii,  cât şi cei pentru care engleza este ceva nou, sunt bineveniţi. Dorim să-l ajutăm pe copilul tău sa folosească  într-un mod eficient vocabularul de bază acumulat,  încurajându-l să comunice uşor si natural în situaţiile cotidiene.Faptul că pe parcursul sesiunii va fi expus în permanenţă la engleză îl va impulsiona sa folosească activ noţiunile predate în sistemele de invăţământ public. Folosim o diversitate de metode de invăţare a limbii engleze, pentru ca orele să fie cât mai eficiente, dar si  distractive.  Învăţarea prin joacă, învăţarea cântecelor în limba engleză, jocuri de rol, si exerciţii practice de lucru manual, care stimulează coordonarea copilului si abilităţile de fineţe motrică, în timp ce învaţă engleza. La această grupă vom folosi doar engleza vorbită, scrisul si cititul vor fi introduse după ce le stăpâneşte în limba lui maternă.


Elementary  (9 -11 ani)

Obiectivul  principal al acestui nivel este să-l ajutam pe copilul tău să-ţi îmbunătăţească toate cele 4 competenţe necesare învăţării unei limbi străine, şi anume capacitatea de a se exprima oral (speaking) şi în scris (writing), capacitatea de a înţelege texte simple şi scurte (reading) şi capacitatea de a înţelege ceea ce aude in aceasta limbă (listening).Vor fi capabili, la sfârşitul acestui nivel, să scrie compuneri simple despre ei înşişi, despre mediul şi interesele lor. Vom face proiecte atât scrise, cât şi interactive, pentru a-i provoca pe copii să folosească limba engleză în cât mai multe situaţii de zi cu zi.


Movers – (12 -13 ani)

La acest nivel copilul deja poate comunica lucruri de bază în engleză şi ne focalizăm pe aprofundarea şi pe folosirea practică a cunoştintelor acumulate la şcoală, extinzând aria de interes, potrivit vârstei lui. Vom facem împreună o mulţime de proiecte  creative, care o să-i stimuleze nu  numai să interacţioneze in  engleză, oral si în scris, dar să şi înveţe să lucreze în echipă şi să respecte individualitatea fiecărui coleg. Vor fi expuşi regulat la activităţi organizate de colaboratorii noştri din Marea Britanie si Statele Unite.


Flyers – Drama Club (12 – 14 ani)

Această grupă se adresează celor care vor să-şi îmbunătăţească engleza într-un mod creativ, prin ceea ce noi numim „teatru în engleză”. Reprezintă un mod inedit, dar extrem de eficient de a încuraja cursanţii să se exprime liber şi devin tot mai încrezători în utilizarea acestei limbi. Orele de teatru în engleză (drama) sunt predate exclusiv de colaboratorii noştri străini.


PET (13  – 16 ani)

La nivelul acestui grup ne pregătim deja pentru testarea de tip Cambridge KET/PET/FCE pentru adolescenţi. De asemenea, includem sesiuni speciale de Public Speaking şi învăţăm noţiunile de bază legate de presentation skills, debates, etc. Ne concentrăm mult şi pe organizarea de proiecte de echipă şi cursanţii sunt expuşi regulat la vorbitori nativi, atât din Marea Britanie, cât şi din Statele Unite.