English Online

Cursul de Engleză Online reprezintă  soluţia optimă pentru adulţii care au un program încărcat şi care au nevoie de o pregătire eficientă în utilizarea limbii engleze.


Această variantă online îţi oferă un curs de 10 lecţii,  care se focalizează în principal pe:

-abilitatea de a înţelege ceea ce auzi în engleză

-conversaţie în engleză via skype

-vocabular tematic/vocaţional

-structuri gramaticale

-iniţiere în scrierea de emailuri formale şi informale